Trainingthema's

  • Communiceren: aan de hand van enkele buitenoefeningen wordt inzicht verkregen in het proces van communiceren. Naast tips voor zender en ontvanger kan dit thema ook worden ingezet om de rol van beeldvorming in de communicatie bloot te leggen.
  • Cultuur: aan de hand van een diagnose-instrument formuleert het team de huidige en gewenste cultuur en geeft daarmee zelf richting aan het af te leggen veranderproces.
  • Delegeren kan je leren: assistent-projectleiders die doorgroeien naar projectleider moeten de verantwoordelijkheid die ze als assistent geleerd hebben op te pakken, nu juist weer delegeren. Door de projectleiders verantwoordelijk te maken voor een steeds complexer besturingsvraagstuk van geblindeerde kanoërs, krijgen ze meer inzicht in de verschillende mogelijkheden van aansturen.
  • Doelen stellen en beslissingen nemen: wat is het ambitieniveau van uw team, en hoe worden de beslissingen genomen? Aan de hand van verschillende buitenactiviteiten wordt het besluitvormingsproces van uw team onder de loep genomen.
  • Leren en Veranderen: teamleden simuleren aan de hand van een bouwopdracht een veranderproces en de verschillende manieren waarop je dat kunt aanpakken. In de reflectie wordt ingezoomd op de manier waarop dat in uw organisatie gebeurd.
  • Ondernemen: in veel bedrijven wordt ondernemerschap gestimuleerd. Maar wat is nu precies ondernemerschap? En hoe kan dat in uw organisatie geprikkeld worden? Aan de hand van het zogenaamde 'expeditiespel' krijgen de deelnemers inzicht in het spel van ondernemen en de vaardigheden die daarbij een rol spelen.
  • Samenwerken: aan de hand van meerdere buitenoefeningen wordt inzicht gegeven in het proces van samenwerken. Alle neuzen in de zelfde richting is daarbij een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde!
  • Samenwerking of competitie: competitie leidt tot een vruchtbare spanning en betere teamresultaten. Maar te veel competitie kan de samenwerking en het vertrouwen schaden. In een buitenoefening wordt duidelijk wat de consequenties kunnen zijn als te veel de nadruk wordt gelegd op het eigen belang (competitie), en het collectieve belang uit het oog verloren wordt.
  • Teamrollen: de teamleden scoren zichzelf en anderen op een teamrollentest zoals die van Belbin of de DISC-methode. Aan de hand van de testresultaten (1) kan een sterkte zwakte profiel van het team opgemaakt worden, (2) kunnen individuele en teamontwikkeldoelen afgeleid worden, en (3) kan in buitenoefeningen geoefend worden met rollen die het team verder zou willen ontwikkelen.
  • Vertrouwen: hoe is het gesteld met het onderlinge vertrouwen in het team? In deze buitenoefeningen wordt openheid in het team bespreekbaar gemaakt en wordt gewerkt aan het vergroten van het onderlinge vertrouwen.