Leerdoelen

In een teambuildingsprogramma worden eerst de leerdoelen vastgesteld die de teambuilding beoogd. Vervolgens worden deze uitgewerkt in een dagprogramma en worden de passende activiteiten gekozen. Leerdoelen kunnen zijn:.

Leerdoelen van de teamtrainingsdag:

  • Elkaar beter leren kennen in een luchtige en andere setting dan de werksituatie;
  • Inzicht verkrijgen in samenwerkingsprocessen en de invloed hiervan op prestaties. (A-lopen, kabelbaan);
  • Werken aan vertrouwen en openheid in het team (spinnenweb);
  • Inzicht in het proces van communicatie en het onderscheid tussen discussie en dialoog. Voorts ervaren de deelnemers hoe communicatie bemoeilijkt kan worden door hardnekkige misverstanden (blokken bouwen);
  • Inzicht in veranderprocessen in organisaties en de wijze waarop teamleiders hiermee kunnen omgaan in hun eigen team door (het team en/of zelf) initiatief te nemen (bamboestiek);
  • Opstellen van een agenda voor de dialoog: aan de hand van de werk- en trainingservaringen benoemen de teamleden raakvlakken en thema's waarop zij van elkaar kunnen leren, en waarover zij een dialoog zouden willen voeren. Tevens wordt geïnventariseerd op welke wijze en wanneer deze dialoog gevoerd zou kunnen worden.

Het programma ziet er dan als volgt uit:

09.00 uurkoffieontvangst in restaurant Dutch Mountain
09.15 uur start outdoorprogramma: thema vertrouwen en samenwerken
10.45 uur korte koffiepauze
11.00 uur vervolg outdoorprogramma: thema communicatie & dialoog
12.45 uur lunch
13.30 uur vervolg outdoorprogramma: thema verandering en teams
15.30 uur koffie/thee pauze
15.45 uur Indoorprogramma: agenda voor dialoog
17.30 uur afsluitend diner of barbeceu

Het outdoorprogramma bestaat uit ongeveer 5 activiteiten variërend van een half uur tot 5 kwartier die telkens na afloop geëvalueerd worden. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van de activiteiten. Mede afhankelijk van het weer en het verloop van de dag kan de programmering aangepast worden.