Teamspelen ter ondersteuning van uw organisatieverandertraject

GrOOT Organisatie-Ontwikkeling en Training kan u ondersteunen bij de introductie van een grootschalig verandertraject in uw organisatie. Wij doen dat door een luchtig teambuildingspel te ontwikkelen dat aansluit bij uw verandertraject. Wij werken daarbij nauw samen met Markant-Outdoorcentrum.
Onze unieke expertise op het gebied van organisatie-ontwikkeling wordt gecombineerd met de expertise van Markant op het gebied van sport en spel. Dat heeft geresulteerd in meerdere teamspelen waaraan grote groepen kunnen deelnemen:

  • Expeditiespel: verschillende teams strijden tegen elkaar bij het opzetten van een expeditie. Dat dit een wissel trekt op de besluitvorming is onvermijdelijk. Dit spel is ideaal als u de ondernemersgeest in uw organisatie wilt stimuleren.
  • Grote Ambitiespel: In dit teamspel strijden teams tegen elkaar om hun zelfgekozen ambitie te realiseren. Een ideaal spel om de nieuwe kerncompetenties van uw organisatie onder de aandacht van uw medewerkers te brengen.
  • Nieuwe takenspel: stel uw afdeling wordt opnieuw ingericht, de taken herverdeeld en u wilt uw medewerkers betrekken bij dit proces. In dit spel leren medewerkers op een vrijblijvende manier elkaar feedback te geven op elkaars kwaliteiten. Daardoor wordt het makkelijker om de nieuwe taken te herverdelen.
  • Turn-keyspel: steeds vaker worden grootschalige projecten op basis van turn-key afspraken afgesloten. Dit spel geeft op een speelse manier inzicht in de kwaliteiten die hierbij van belang zijn.
  • Samenwonen samenwerken: u bent net gefuseerd, en afdelingen staan op het punt samengevoegd te worden. Voordat het zover is, geeft dit spel de mogelijkheid elkaar te leren kennen en de samenwerking af te tasten.
  • Teambuildingsspel: aan de hand van de bouwstenen van effectief teamwerk wordt een teambuildingsprogramma samengesteld. Verschillende teams strijden om de teambuildingstroffee.

Neem contact op als u meer wilt weten over de mogelijkheden hierin.