Managementteams

Een belangrijk kenmerk van managementteams is dat iedere manager vanuit zijn eigen functie en belang plaatsneemt in het team. Toch zullen zij ook een gemeenschappelijk doel nastreven. De doelen en belangen conflicteren wel eens. Dat kan zijn weerslag hebben op de onderlinge verhoudingen. Daarom is het goed om zo nu en dan aan 'team onderhoud' te doen. Het gaat erom los van het werk de neuzen weer even in dezelfde richting te zetten, en ruimte te geven aan het uitspreken van (potentiële) conflicten.

Een andere insteek kan zijn om een nieuwe strategische visie te ontwikkelen. Of, als zo'n visie al min of meer uitgewerkt is, deze uitrollen en toetsen bij het middenmanagement. In beide situaties kan een teamtraining voor het management een goede ondersteuning bieden. Juist omdat de outdoormethodiek gelegenheid geeft te oefenen met nieuwe competenties buiten de werkplek om.