Startende teams

  • Traineeship: uw organisatie neemt jaarlijks een groep trainees aan. Naast kennismaking met uw organisatie en het werk is het belangrijk dat zij kennismaken met elkaar. Omdat zij hetzelfde leertraject doorlopen, kunnen zij elkaar hierbij ondersteunen (peer-review). In dat geval is het zinvol om bij de aftrap van het traject een teamtraining te organiseren. Desgewenst kan dat gevolgd worden door een sessie waarin de individuele ontwikkeling van competenties centraal staat.
  • Projectteam: er wordt een nieuw projectteam gelanceerd en de projectleden moeten in korte tijd presteren. Juist in dit soort situaties is het belangrijk dat teamleden snel op elkaar ingespeeld raken. In de beginfase van groepsvorming is het belangrijk om elkaar te leren kennen in een andere setting dan de werksituatie. Hoe reageren teamleden op elkaar? Hoe gaan de teamleden om met tijdsdruk? Wat zijn de zwakke en wat zijn de sterke kanten van dit team? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord worden bij onze teamtrainingen.