Verspreide teams

Sommige functies worden individueel en verspreid over de regio uitgevoerd. Toch wilt u dat uw medewerkers goed samenwerken en afstemmen. Neem nu de functie van projectleider: ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen project. Maar elke projectleider worstelt met dezelfde problemen, en zoekt steeds naar eigen oplossingen. Het zou goed zijn om de projectleiders bij elkaar te brengen om ze de gelegenheid te geven ervaring en kennis te delen.

Veel opdrachtgevers komen met zo'n vraag bij ons terecht. Wij hebben daar passende oplossingen voor. In een teamtraining leren zij elkaar beter kennen. De focus van de training ligt op individuele sterke en zwakke punten en er wordt een teamprofiel opgemaakt. Na afloop kennen de teamleden elkaars kwaliteiten en weten ze bij wie ze terecht kunnen voor welke problemen. Kennisdelen neemt een belangrijke plaats in bij dit soort teams.