Organisatie-Ontwikkeling

In deze dienst begeleiden wij u bij het opzetten van een ontwikkelbeleid voor de organisatie. Samen met u wordt gewerkt aan het opzetten van een leerbeleid dat past bij de kerncompetenties van uw organisatie. Kerncompetenties worden uitgewerkt in functionele competenties. Deze vorm van HR-dienstverlening is dus veel breder dan teamcoaching of teamtraining. Teamcoaching of training zou wel een onderdeel kunnen vormen van een ontwikkelbeleid, maar dat hoeft niet perse. In deze dienst fungeren wij als sparring partner van directie en/of HRM. Een voorbeeld van een organisatie-ontwikkeltraject is het opstellen van een traineeship-traject.

Elk jaar worden trainees aangenomen door u, en er is behoefte om deze groep potentiële groeiers beter te begeleiden tijdens hun traineeship. Samen met uw ontwikkelmanager wordt een programma opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van wisselende leermethodes: training on the job, special assingments, coaching en mentoring door leidinggevenden, maar ook intervisie tussen de trainees. In de loop van het traject geven de trainees elkaar geregeld feedback op hun leiderschapskwaliteiten en formuleren zij nieuwe leerdoelen. Dat doen zij bijvoorbeeld aan de hand van de outdoormethodiek.