Teamcoaching

Teamcoaching is intensiever en langduriger dat teamtraining. Er zijn meerdere contactmomenten en methodieken om het team in hun ontwikkeling te ondersteunen. In overleg met u worden leer- en ontwikkeldoelen geformuleerd en een bijpassend programma ontwikkelt. De outdoormethodiek kan daar een onderdeel van zijn. Een voorbeeld van zo'n coachingstraject is 'initiatief in verandering'.

Aan de hand van een coachingstraject 'initiatief in verandering' worden teams geprikkeld en ondersteund bij het nemen van initiatief bij verandering op de werkplek. Dat doen zij door zelf onder begeleiding een kleinschalig veranderproject uit te voeren en SMART uit te werken. Doel is om de teamleden een sterker gevoel te geven dat zij invloed kunnen uitoefen op organisatieveranderingen.