Teamtraining

Als u op een leuke manier inzicht wilt krijgen in -en wilt werken aan- de individuele kwaliteiten van uw team, dan is een teamtraining een goede keuze. Aan de hand van door u geselecteerde trainingsthema's wordt een actief trainingsprogramma opgezet, waar de teamleden intensief kunnen werken aan hun eigen leerdoelen. Dat doen we door een prettige combinatie van 'ervaren' (outdoor-opdrachten uitvoeren) en '"reflecteren'. Een voorbeeld van zo'n programma is de POP-training: werken aan het Persoonlijk Ontwikkel Plan.

Enkele weken voorafgaand aan de training wordt een teamrollentest ingevuld. Het resultaat is een overzicht van de individuele kwaliteiten en de sterke en zwakke punten van het team. Aan de hand van deze analyse presenteert elk teamlid zijn leerdoel aan de teamleden.

Tijdens de training wordt aan de hand van de outdoor-oefeningen aan deze leerdoelen gewerkt. De 'projectleider' krijgt de verantwoordelijkheid voor de briefing en de uitvoering van de opdracht. Voorafgaand aan de opdracht herhaalt hij kort zijn ontwikkelthema, en in de evaluatie wordt ingezoomd op zijn ontwikkelthema en leiderschapsstijl. Na elke oefening krijgen deelnemers gelegenheid om de leerresultaten vast te leggen op papier. Deze worden later toegevoegd aan het Persoonlijke Ontwikkel Plan.

Zoekt u een intensiever programma waarin meerdere (in- en outdoor-) trainingen worden gecombineerd in een langduriger traject waardoor veranderingen beter beklijven, dan is teamcoaching een goede optie.